EnglishTurkish

Hakkımızda

Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Fakültemiz, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bir bölüm olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra 2012’de bağımsız bir yüksekokul olarak Rektörlüğe bağlanmış, 01.05.2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla “Spor Bilimleri Fakültesi ”ne dönüştürülmüştür. Fakültemiz en üst düzeyde ve Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Eğitim-öğretim programlarımızın amacı öğrencilerimize sadece mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde verebilmek değil, bunun yanı sıra öğrencilerimize araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Görev ve Sorumluluklarımız

Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.

Kendi ihtisas gücü ve kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi”, “Spor Yöneticiliği” ve “Rekreasyon” olmak üzere dört bölüm ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Akademik Personel         

Fakültemizde 2021 yılı itibariyle 1 Profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim üye ve elemanı görev yapmaktadır. Öğretim üye ve elemanlarının bölümlere göre dağılımı şöyledir:

Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1 2 1 3
Spor Yöneticiliği Bölümü 2 2 2
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Rekreasyon Bölümü 1
TOPLAM 1 4 2 2 5

 

Öğretim Süresi

Fakültemizde eğitim – öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıldır. Öğretim dili Türkçe’dir.

 

Öğrenci Sayısı

Fakültemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci sayılarının bölümlere göre dağılımı şöyledir:

 

Normal Öğretim

Kadın Erkek
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 61 141
Spor Yöneticiliği Bölümü 42 153
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Rekreasyon Bölümü
Genel Toplam 103 294

 

Öğrenci Kabul Şartları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler YKS sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversite tarafından tespit edilir.

Seçme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanıp Üniversite Senatosu’nda onaylandıktan sonra sınavlara başvuru öncesinde Üniversite ve Fakülte web sayfasında ilan edilir.